Kar Yağmasında Hikmetler Vardır

Milli Gazete yazarı Mevlüt Özcan kar yağışındaki hikmetlere dikat çekiyor.

Her mevsimde o mevsimin icaplarının yaşanması ilahi kuralların gereğidir.
İlahi güç ilkbaharda tabiatı yeşillendirir. Yeşillik bütün canlılarda canlılığı daha da canlandırır. Bir bakıma kışın durağanlaştırdığı canlılar dirileşir. Toprağın altına çekilen varlıklar doğuyor gibi yeryüzüne dönüş yaparlar. Canlılara canlılık katarlar.
Yaz mevsimi canlıların permasyonunun zirvede olduğu, tabiatta hareketliliğin doruğa çıktığı zaman dilimidir.
Sonbahar mevsimi renk tonunun sarılaştığı bir dönemdir. Mevsimlerdeki renkleşmenin insan hayatında çok mühim ve ibret verici özellikleri vardır. Bu özelliklere vâkıf olanlar Allah’ın kudretini anlarlar, bu anlayışa erenler de Allah’ı hamd ve senada yapılması gerekene vâsıl olurlar.
Gelelim kış mevsimine. Kış mevsiminde normalde kar yağar. Karın yağması bu mevsimde normaldir, yağmaması anormal olur. Bunu kavrayamayan cahiller karın yağmasıyla feveran ederler. Şimdi kış mevsimindeyiz. Şu günlerde kar yağıyor. Bunu nadanlar (cahil cühelalar) felaket olarak ellerindeki imkânlarla (TV, gazete ve radyolarla) “kara kış” (felaket) kelimesiyle yaşıyorlar. Kış felaket olur mu hiç? Karın yağması Allah’ın bir lütfudur. Kar ne büyük güzelliklere sebebiyet verir.
Kar yağdığında:

• Havadaki ve karadaki mikropların zararlı olanları imha olur.
• Karın erimesi neticesinde meydana gelen sular, dengeli şekilde toprağa karışıp yer altına geçer. Böylece toprak muhtemel sel ve erozyonun tesirlerinden korunur.,
• Havadaki tozlar ve zehirli parçacıklar, kar ile yere indirilerek hava temizlenir.
• Bazıları karı soğuk ve tatsız zannederler. Hiç öyle olur mu? Bunda anlayabilenler için çok büyük hikmetler vardır.
• Bitki ve hayvanlar aşırı soğukların sebep olacağı muhtemel zararlardan kar vasıtasıyla korunmaktadırlar.

Karın yağmasında Allah’ın (c.c.) bilhassa HAKÎM isminin tecellisi vardır. Çünkü bu dünya darü’l-hikmet (hikmetlerin yurdu)dur; ahiret ise darü’l-kudret (kudret ilahi yurdu)dur. Bunlarla Allah’ı tanımak insanın bu dünyadaki en büyük imtihandır.
Kar havanın soğuk olduğunun ifadesidir. Lakin kar yağdığı için hava soğumaz. Tam tersine kar soğuğu azaltır. Atmosferdeki suyun kar haline gelirken verdiği ısı, soğuğun şiddetini kırmaktadır.
Sözün özü kar yağdığı için hava soğuk olmamakta, hava soğuk olduğu için kar yağmaktadır. Yağan kar hem atmosfere ısı vermekte, hem de toprağı yorgan gibi örterek bazı bitki ve hayvanların aşırı soğuktan telef olmasını önlemede rol oynamaktadır.
Milli Gazete

Reklamlar